Mitsubishi ASX 1.6 4x4 Hyaku 6-Gang
 Mitsubishi ASX 1.6 4x4 Hyaku 6-Gang